Seks i seksualność

Jako doradca pracowałem z mężczyznami w różnym wieku, którzy mieli problemy z seksem i swoją seksualnością. Każdy z tych mężczyzn był indywidualnym przypadkiem pod względem swoich doświadczeń i uczuć powiązanych z tym często trudnym tematem. Wielu z nich jednak pocieszała sama wiedza o tym, że inni mężczyźni również mieli podobne doświadczenia czy trudności. Szanuję to, że każdy z was, który będzie szukał na stronie informacji na temat penisa, będzie to robił z bardzo różnych powodów i każdy będzie miał do opowiedzenia swoją własną historię…

Niektórzy z was odwiedzą tę witrynę z ciekawości, inni by zbadać emocje, które pojawią się w okresie dojrzewania i rozwoju seksualności. Jeszcze inni mogą potrzebować informacji na konkretny temat związany z penisem. Niektórzy z was będą stawiać czoła swoim problemom i ciekawości samotnie, więc mogą potrzebować wsparcia czy ukierunkowania.

Istotne jest tutaj, abyście zdali sobie sprawę, że każdy z was pochodzi z zupełnie innego środowiska kulturowego czy religijnego oraz że wartości, jakie wiążą się z seksem i seksualnością w waszej społecznością będą różne. Jestem pewien, że wielu z was odkryje, iż trudno wam rozmawiać na temat seksu i seksualności, że jest to w pewnym stopniu temat tabu. Dla innych może się z tym wiązać poczucie wstydu, zakłopotania, a nawet upokorzenia. Wszystkie te uczucia i przeświadczenia związane są z waszą sytuacją w rodzinie oraz podejściem całej społeczności do spraw ciała i seksu. Jeśli to podejście będzie zdystansowane lub wrogie, wówczas otwartość na ten temat nie będzie tolerowana. Niektórzy z was będą obawiać się swoich preferencji seksualnych czy trudności, a nawet doświadczać wrogości czy uprzedzeń w związku z nimi.

Ta wrogość czy uprzedzenia, bez względu na przyjmowane formy, może wywrzeć ogromny i długotrwały wpływ na osobę, która jej doświadcza. Należy tutaj podkreślić, że wrogość i uprzedzenia biorą się z niewiedzy i zaściankowości, a ty nie powinieneś się za to obwiniać. Mam nadzieję, że jeśli ich aktualnie doświadczasz, mimo to odnajdziesz swój sposób na życie i szczęście.

Często w przypadku nastolatków i młodych mężczyzn występują głębokie niepokoje w związku z zagadnieniami seksu i seksualności. Na początku bolesne, mogą one zostać przezwyciężone naturalnie i samoistnie w trakcie dojrzewania czy w dorosłym życiu, pozostawiając niewiele bądź nie pozostawiając po sobie żadnych problemów. Niektórzy jednak mogą nadal borykać się z tymi problemami w dorosłym życiu, przy czym będą one odbijać się na ich związkach, życiu seksualnym i seksualności, choć przez pewien czas mogą pozostawać uśpione. Istotną rzeczą jest to, że rozwój seksualny i tożsamość seksualna to kwestie bardzo płynne i mogą rozwijać się oraz zmieniać przez całe nasze życie.

Seksualność
Ogólnie mówiąc, jest to sposób, w jaki określamy się seksualnie, zarówno od strony emocjonalnych, jak i fizycznych potrzeb, jak również w kwestii tego, z kim wiążemy się, aby te potrzeby zaspokoić. Na pewno większość z was pamięta rosnącą świadomość swojej seksualności w trakcie okresu dojrzewania i wczesnej dorosłości, kiedy to zyskiwaliście świadomość zmian w waszym ciele, zwłaszcza wzrostu penisa i jąder, a także rosnącą świadomość seksualnego i być może emocjonalnego przyciągania do drugiej osoby tej samej bądź przeciwnej płci.

Kim jestem? Czym jestem?
Wielu z nas boryka się z tym pytaniem, zwłaszcza w okresie nastoletnim i wczesnej młodości, gdy staramy się nadać sens naszym potrzebom seksualnym i szukamy wsparcia w identyfikacji naszej seksualności. To całkowicie naturalny proces i u wielu osób kończy się on uzyskaniem poczucia komfortu oraz pewności na temat własnej seksualności przed wkroczeniem w wiek dorosły. Umożliwia im to określenie i zaspokojenie swoich potrzeb seksualnych i emocjonalnych. Z pewnych powodów może okazać się jednak, że seksualność niektórych osób nie może zostać określona ani rozwinięta. Możliwe, że kulturowe czy religijne przekonania wywierają nacisk na uświadomienie sobie własnej seksualności w pełni, lub też tłumią je całkowicie. Dobrym przykładem może być chłopiec wychowany w surowej, katolickiej rodzinie, gdzie sprawy seksu i seksualności są tematem tabu. Chłopiec dorośnie w niewiedzy na temat seksu, co potem wpłynie negatywnie na jego związki, a nawet na masturbację, którą będzie uważał za grzech śmiertelni i unikał jej za wszelką cenę.
Tego typu okoliczności zewnętrze mogą powodować niepokój związany z seksem i seksualnością, co może przynieść efekt w postaci tłumienia potrzeby wejścia w relację seksualną lub też w postaci zaprzeczenia własnej seksualności. Przykładem może być tutaj tłumienie własnej homoseksualności, nawet do punktu, w którym nigdy nie zostanie ona wyrażona, pozostając tajemnicą przez całe życie tej osoby. Nie chcę tu w żaden sposób krytykować indywidualnych czy zbiorowych społeczności religijnych, których wiara nakazuje im tłumienie pragnień seksualnych czy tożsamości seksualnej. Zrozumienie i tolerancja wymagana jest zawsze, po obu stronach.

Bycie heteroseksualnym
Ogólnie rzecz biorąc w większości społeczności świata heteroseksualność jest normą i nie wiąże się z żadnymi represjami czy niechęcią. Można za to doświadczyć niechęci odnośnie braku zachowania pewnych norm związanych z seksem, przyjętych w danej społeczności. Przykładem może być seks pozamałżeński, zakazany w wielu społecznościach zwyczajowo lub prawnie, przy czym złamanie tego zakazu może skończyć się sprawą w sądzie lub izolacją od rodziny i przyjaciół. Bycie heteroseksualnym może mieć swoje trudności i może wiązać się z pewnym naciskiem ze strony rodziny i społeczności. Przykładem może być tutaj małżeństwo i założenie rodziny, na które nie każdy jest gotowy.

Bycie homoseksualnym (gejem/lesbijką)

Jestem pewien, że wielu mężczyzn w różnym wieku odwiedza tę witrynę, ponieważ sądzą, że są gejami, albo nie są tego pewni. To bardzo przykre, ale nawet w XXI wieku wielu gejów doświadcza dyskryminacji ze strony własnych rodzin i społeczności na całym świecie. Może ona przyjmować formę izolacji, albo też ich seksualność może nie być uznana za alternatywę dla życia heteroseksualisty. Może też przybrać postać agresywnej homofonii, doświadczanej ze strony pojedynczych osób, jak i całych społeczności, a nawet kończyć się oskarżeniem, uwięzieniem czy śmiercią. Ponieważ nastolatki doświadczają ogromnej presji ze strony rówieśników i rodzin, zrozumiałe jest, że jeśli czują pociąg do tej samej płci, mogą te uczucia ignorować lub tłumić ze strachu przed konsekwencjami. W wielu społecznościach, zwłaszcza w krajach zachodnich Unii Europejskiej, wprowadza się przepisy mające na celu ochronę praw osób homoseksualnych. Tak czy inaczej, długa jeszcze droga do podniesienia świadomości społecznej na temat bólu i strachu, wywołanego ignorancją i uprzedzeniami w stosunku do osób homoseksualnych.

Młodzi ludzie o orientacji homoseksualnej lub też podejrzewający, że mogą być gejami czy lesbijkami, doświadczają presji, o której należy pamiętać. Poczucie izolacji może być bardzo poważnym problemem, gdy nie można podzielić się uczuciami z przyjaciółmi ze strachu przed odrzuceniem. Najważniejszym pytaniem staje się: „Komu mogę zaufać?”. Z tych samych powodów nie można też zwierzyć się rodzinie. Poczucie izolacji może w efekcie wywołać smutek, a nawet depresję. Przykładowo, młoda osoba została przez innych określona jako homoseksualista i z tego powodu została odizolowana i stała się przedmiotem represji w szkole lub w domu. Wiele krajów nie zapewnia pomocy młodym lesbijkom i gejom, ale w wielu krajach zachodnich istnieją specjalne placówki i poradnie. Często pomoc przybiera formę bezpiecznych grup wsparcia dla ludzi w określonym wieku, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli szukasz wsparcia i jesteś młodą osobą, powinieneś skorzystać z telefonicznej linii wsparcia dla lesbijek i gejów, aby dowiedzieć się, gdzie najbliżej ciebie odbywają się takie spotkania. Pomoc jest, tylko trzeba jej poszukać, wcale nie musisz cierpieć w izolacji. Poniżej zamieszczam linki do historii doświadczeń młodych mężczyzn.

Niektórzy homoseksualni mężczyźni uświadamiają sobie swoją seksualność w późniejszym życiu. Wcześniej mogli tłumić świadomie swoje uczucia, a gdy okoliczności uległy zmianie, wówczas zyskali możliwość wyrażenia swoich uczuć, a nawet wprowadzenia ich w życie. Co ciekawe, niektórzy mężczyźni nie mają pojęcia, że mają uczucia homoseksualne, dopóki jakieś wydarzenie nie wywoła reakcji, która doprowadzi do uświadomienia sobie własnej orientacji i zmiany stylu życia. To dobry przykład na potwierdzenie wagi potrzeby zrozumienia, że tożsamość seksualna to płynny proces zmian, które mają miejsce przez całe nasze życie. Czasem nawet w przypadku starszych mężczyzn potrzeba wsparcia i zrozumienia, aby mogli przyjąć nową tożsamość. Jeśli zaliczasz siebie do tej kategorii, w wielu krajach są organizacje, które pomagają przejść przez ten proces. W wielu krajach działają telefoniczne linie wsparcia dla gejów i lesbijek, które mogą być bardzo pomocne oraz mogą dostarczyć informacji na temat tego, gdzie zwrócić się o pomoc.
Rozumiem, że wielu z was – homoseksualistów może się borykać z tym problemem. Chcę was zapewnić, że bycie gejem to nie koniec świata, chociaż tak się wam może wydawać. Wielu homoseksualnych mężczyzn prowadzi aktywne, pełne życie, postrzegając siebie raczej jako żyjących w inny, nie zaś gorszy sposób niż ludzie heteroseksualni. Innymi mitem, który musze obalić, jest przeświadczenie, że jeśli jesteś gejem musisz wszystkim wokół o tym powiedzieć, aby móc przyjąć „gejowski styl życia”. Pomysł sam w sobie brzmi zachęcająco, ale w społeczeństwie, w którym żyjesz może spotkać się w najlepszym razie z dezaprobatą. Ważną rzeczą jest, by szukać wsparcia i przyjaźni u innych gejów i lesbijek, a także tolerancyjnych osób heteroseksualnych, co do których jesteś pewien, że możesz im zaufać. Najważniejsze jest uświadomienie sobie i zaakceptowanie własnej tożsamości, dopiero potem, gdy już będziesz na to gotowy, możesz wyjść z nią do innych.

Bycie biseksualnym („bi”)
Biseksualność oznacza, że dana osoba jest w stanie nawiązać lub też potrzebuje nawiązać seksualną lub emocjonalną więź z przedstawicielami obojga płci. Niektórzy mogą pomyśleć: „Rany, ci to mają szczęście!”. Ale w przypadku wielu biseksualnych osób nie jest to takie proste. Często takie osoby spotykają się z brakiem zrozumienia zarówno ze strony hetero- jak i homoseksualistów. Niektórzy żonaci mężczyźni określają się jako biseksualni, co oznacza, że mając stabilny, oparty na miłości związek z żoną, szukają kontaktów z innymi mężczyznami. Powodem tego może być głęboka potrzeba, dla której szukają zaspokojenia. Rosnąca świadomość specyficznych potrzeb i problematyki biseksualizmu czasem spotyka się z brakiem pomocy ze strony niektórych organizacji wsparcia dla gejów. W wielu krajach istnieją specjalne grupy wsparcia i telefoniczne linie wsparcia przeznaczone dla osób biseksualnych.

Szufladkowanie czy samookreślenie?
W poszukiwaniu identyfikacji naszych preferencji seksualnych często zmuszamy się do tego, by dopasować nasze potrzeby do ciasnych kategorii: homoseksualizmu, heteroseksualizmu lub biseksualizmu. W moim doświadczeniu, zarówno osobistym jak i zawodowym, to nie takie proste. Seksualność i pożądanie seksualne to bardzo płynne kwestie: bycie gejem na przykład nie oznacza, że nie możesz poczuć pociągu do kobiety. Najważniejsza rzeczą jest otwarte podejście do tego tematu, a jeśli nie chcesz identyfikować się z konkretną orientacją – wcale nie musisz tego robić.
Wnioski końcowe

W moim tekście poświęconym kwestiom seksu i seksualności starałem się dowieść, że jest to zarówno problem złożony, jak również fascynujący. Niektórzy z was mogą odwiedzić tę stronę, ponieważ mają pytania czy wątpliwości w związku z penisem, seksem ogólnie czy własną seksualnością. Najważniejszą wiadomością, jaką chciałbym wam przekazać, jest to, że jeśli wasze zmartwienia i problemy są bardzo poważne i odbijają się na waszym życiu, wówczas warto jest zasięgnąć pomocy i wsparcia z jakiegokolwiek akceptowanego przez was źródła. Może pomóc rodzina lub przyjaciele, możecie uzyskać pomoc w książkach czy witrynach internetowych, liniach wsparcia telefonicznego, w poradniach czy u seksuologa. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie, że poszukujecie pomocy. Seks może być zabawą, może być satysfakcjonujący, może też dawać ogromną radość tobie i innym. Głębokie zrozumienie własnej seksualności – jakakolwiek by ona nie była – może być źródłem osobistej dumy i poczucia spełnienia. Rozumiem, że wymaga to odwagi i determinacji, aby osiągnął pełny potencjał życiowy, ale to dotyczy każdego aspektu waszego życia. Seks i seksualność to część tej wspaniałej, życiowej podróży.

Odpowiedź nastolatka

“Cześć. Jestem 14-letnim gejem, wiem to na pewno i nie mam w związku z tym żadnych problemów. Czytałem twój artykuł na temat męskiej seksualności, homoseksualizmu i biseksualizmu. Stwierdzasz w nim, że ludzie nie powinni oceniać preferencji seksualnych innych, bo to ich własny wybór. Z pierwszą częścią zdania się zgadzam, ale z drugą już nie. Preferencje seksualne to nie zawsze własny wybór czy decyzja. Na pewno już o tym wiesz, ale preferencje oznaczają, że coś wybierami. To nieprawda. Ja nie wybrałem bycia gejem. Po prostu tak się stało. Orientacja seksualna nie jest kwestią wyboru i wydaje mi się, że wiele osób tego nie rozumie. Gdybym miał wybór, czy byłbym heteroseksualnym? Jasne, że tak! Oszczędziłoby mi to tego całego bagna, przez które musiałem przejść i umożliwiło skupienie się na swoim życiu. Odnośnie osób, które nie wiedzą, czy są homoseksualni, powinni przestać się szufladkować i zacząć po prostu żyć. Odpowiedzi przyjdą z czasem, nie ma potrzeby naciskać. Homoseksualność oznacza to, kogo wybierasz na ukochaną osobę. Jeśli kochanie faceta wydaje ci się bardziej przyjemne niż kochanie dziewczyny, niech tak będzie. Po prostu bierz życie takim, jakie jest. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że zmienisz te bzdury na temat preferencji seksualnych. Dzięki za twój czas, trzymaj się.”

A oto moja odpowiedź:
Faktem jest, że wielu homoseksualnych mężczyzn uważa, że zawsze byli „inni” już od wczesnego wieku. W tym sensie bycie gejem nie jest kwestią wyboru – masz pewność, że jesteś inny, następnie żyjesz w inny sposób (w inny od większości mężczyzn w społeczeństwie, nie od innych gejów). Jak na razie się zgadza. Ale nie możesz z całą pewnością w wieku 14 lat powiedzieć jaki będziesz pod względem seksualności do końca swojego życia. Nasza seksualność to płynna struktura, która ulega zmianom w trakcie naszego życia. Spójrz na mężczyzn, którzy stają się gejami w późniejszym wieku – czy oni zawsze byli gejami? Możliwe, ale oni podjęli pewne decyzje, wybrali, jak chcą żyć. Nawet jeśli nie wybrali swojej natury.

Powiem to jeszcze raz, nawet jeśli nie spotka się to z pozytywnymi reakcjami – jako terapeuta i doradca spotkałem wielu gejów i lesbijki, którzy mieli głęboko zakorzenione poczucie nienawiści do płci przeciwnej w związku z doświadczeniami z dzieciństwa i którzy wierzą, że te doświadczenia wywołały ich orientację seksualną. Zgadzam się, nie oznacza to, że ci mężczyźni i kobiety mieli jakikolwiek wybór – poczucie bycia homoseksualnym jest nieodparte. Ale uważam, że otwiera to pewną możliwość: w trakcie własnego życia, gdy już taka osoba upora się z traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa, jest pewna szansa, by porzucić życie homoseksualne i odnaleźć się w czymś innym, może w bardziej płynnej seksualności i doświadczeniami zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Uważam, że istnieje pewien wybór na temat tego jak wyraża się swoją seksualność na różnych etapach życia, nawet jeśli równocześnie pożądany może być wybór życia jako geja czy lesbijki. To wyłącznie ich wybór.

One thought on “Seks i seksualność”

  1. kreca mnie faceci,,ale chcialbym wspolzyc z dziewczyna… byc ojcem ..prosze o pomoc,, porade

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *