Rozmiar penisa

Człowiek, jako gatunek, znajduje się na szczycie ewolucji – nasz sukces zawdzięczamy tysiącom lat rozwoju, które doprowadziły do powstania techniki, która znacznie ułatwiła nasz rozwój. Nic więc dziwnego, że współcześnie również korzystamy z przeróżnych klasyfikacji, które dają nam możliwość porządkowania i zaprowadzania ładu w życiu zawodowym i prywatnym. Prawdopodobnie również z tego powodu powstało wiele udostępnianych tabel porównawczych klasyfikujących rozmiar penisa. Dzięki nim mężczyzna może odnieść swój rozmiar do wymiarów przeciętnych i na ich podstawie określić wielkość swojego prącia. Internet daje nam dostęp do tysięcy stron, poruszających kwestię tego narządu, jednakże należy podchodzić ostrożnie do informacji tam zamieszczonych, ponieważ wiele z nich jest nieadekwatnych do rzeczywistości.

Najbardziej dokładny pomiar penisa uzyskuje się wykonując kilka pojedynczych pomiarów o różnych porach dnia i obliczenie wartości średniej. Warto wiedzieć, że istnieje niewielka zmienność naturalna rozmiaru prącia, ze względu na poziom  podniecenia seksualnego, porę dnia, temperaturę otoczenia, częstość podejmowania aktywności seksualnej oraz wiarygodność pomiaru.

Pomiary uzyskiwane w badaniach różnią się od siebie, nawet w tej samej populacji, w zależności od tego, czy zbierano je w oparciu o pomiarach przeprowadzanych przez ankietowanych, czy też wykonywanych przez zatrudniony do badania personel. Nietrudno się domyślić, że wyniki badań, w których pomiarów dokonywali sami badani przynoszą istotnie wyższe średnie w porównaniu z bardziej obiektywnymi pomiarami przeprowadzanymi przez osoby wykwalifikowane na ankietowanych. Niemniej jednak średni rozmiar męskiego penisa w czasie erekcji wynosi od 13 do 15 cm. Należy pamiętać, że długość penisa w spoczynku nie ma wymiernego przełożenia na jego wymiary w czasie wzwodu.

Największy naturalny wzrost rozmiaru penisa notuje się pomiędzy wiekiem niemowlęcym, a piątym rokiem życia oraz pomiędzy rokiem poprzedzającym rozpoczęcie wieku dojrzewania a 17. rokiem życia. Wbrew obiegowym opiniom w badaniach naukowych nie wykazano związku pomiędzy wymiarami penisa, a wymiarami innych części ciała. Oprócz czynników genetycznych istotny wpływ na końcowy naturalny rozmiar penisa ma obecność substancji zaburzających regulację endokrynową.

W świecie medycyny funkcjonuje także pojęcie mikropenisa – jest ono definiowane dwojako – jako penis u  dorosłego mężczyzny, którego długość mierzona podczas erekcji po stronie grzbietowej jest mniejsza o co najmniej 2,5 odchylenia standardowego albo wynosi mniej niż 7 cm, ale którego budowa jest jak najbardziej anatomicznie prawidłowa. Najczęściej stan ten jest rozpoznawany już w  krótkim czasie po urodzeniu, jednakże do okresu dojrzewania wielu chłopców ze zdiagnozowanym mirkropenisem uzyskuje rozmiar adekwatny dla normy populacyjnej. Według badań mikropenis występuje u 6 na 1000 mężczyzn, takim osobom proponuje się leczenie hormonalne, polegające głównie na podawaniu androgenów. Mężczyznom, u których farmakoterapia okazała się nieskuteczna proponuje się leczenie chirurgiczne.

Warto wiedzieć, że na wizualną wielkość penisa wpływ ma także budowa ciała – u osób otyłych część penisa jest często ukryta pod fałdami zbędnej tkanki tłuszczowej, oraz bujność owłosienia łonowego. Skrócenie długości włosów łonowych, lub ich całkowite usunięcie znacznie zwiększa optyczne postrzeganie wymiarów prącia, poza tym ograniczenie ilości włosów łonowych jest także istotne ze względów higienicznych.

Do pomiaru prącia przystępuje się po odsłonięciu włosów łonowych tak, aby była widoczna jego nasada. Penisa mierzy się na na jego części grzbietowej (od góry) od nasady do szczytu żołędzi.  W czasie mierzenia należy uważać na to, aby nie napinać i nie naciągać skóry przy łonie czy też skóry pokrywającej penisa. Najbardziej wiarygodny pomiar uzyskuje się stojąc. Jeżeli mierzymy długość penisa w czasie wzwodu, to nie należy zmieniać kierunku członka, powinien on być skierowany żołędzią w górę. Zmiana kierunku penisa podczas pomiaru może skutkować uzyskaniem błędnego wyniku. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobów mierzenia penisa odwiedź tematyczną podstronę tego serwisu.

Jakiej wielkości penis jest duży?

Podane w tabelach średnie wielkości pomiarów penisa są rozmiarami wypadkowymi, obliczonymi na podstawie wielu autoryzowanych badań. Wszystkie z nich odnoszą się do rasy białej, jednakże warto nadmienić tutaj, że wymiary penisów u innych ras są do nich zbliżone. Rasa żółta ma nieco mniejsze penisy, natomiast nieprawdą jest stereotyp Afrykanina o wielkim penisie – wśród rasy czarnej spotykane są różne wielkości prącia, co jest wyrazem zmienności genetycznej.  Duże zmienności w wielkości penisów obserwuje się zwłaszcza przy porównywaniu odizolowanych plemion afrykańskich ze sobą. Także w porównaniu do rasy kaukaskiej spotyka się zarówno plemiona o większych penisach, jak i o rozmiarach penisów mniejszych od spotykanych u białych. Jednakże można przyjąć, że długości penisów w czasie erekcji oscylują w przedziale 14-16 cm.

Jaki jest duży rozmiar penisa?

Poniższe wyniki pomiarów penisa są wypadkową wielu badań. Odnoszą się one do rasy białej. Należy dodać w tym miejscu że wielkości innych ras są zbliżone. Rasa żółta ma nieco mniejsze penisy a wśród czarnych jest to różnie. Jedne plemiona mają  mniejsze penisy a inne zdecydowanie większe od białej rasy. Zazwyczaj oscylują w granicach 14-16 cm podczas wzwodu.

Długość penisów podczas wzwodu (gdy stoją).

długość w cm

% mężczyzn

wielkość

10,9 i mniej

6

bardzo mały

11 – 12,4

16

mały

12,5 – 13,9

18

śr. mały

14 – 15,4

20

średni

15,5 – 16,9

18

śr. duży

17 – 18,4

16

duży

18,5 i więcej

6

bardzo duży

średnio = 14,7 cm

100 %

Długość penisa w opadzie.

długość w cm

wielkość

4,4 i mniej

bardzo mały

4,5 – 5,9

mały

6 – 7,4

śr. mały

7,5 – 8,9

średni

9 – 10,4

śr. duży

10,5 – 11,9

duży

12 i więcej

bardzo duży

średnio = 8,2 cm

Obwód penisa podczas wzwodu (gdy stoi).

obwód w cm

% mężczyzn

wielkość

10,9 i mniej

10

mały

11 – 11,9

25

śr. mały

12 – 12,9

30

średni

13 – 13,9

25

śr. duży

14 i więcej

10

duży

średnio 12,5 cm

100 %

Wzrost długości penisa podczas wzwodu.

w opadzie

dł. gdy stoi

wzrost

wzrost

wielkość

w cm

w cm

w cm

w %

penisa

5,5

12,3

6,8

+ 125

mały

7

13,6

6,6

+ 95

śr. mały

8,5

14,9

6,4

+ 75

średni

10

16,2

6,2

+ 60

śr. duży

11,5

17,5

6,0

+ 50

duży

One thought on “Rozmiar penisa”

  1. Witam

    Zastanawiają mnie te tabele użyte do określania długości i obwodu penisa, a konkretnie kolumna wielkość. długość penisa jest podzielona na 7 przedziałów: bardzo mały, mały, średnio mały, średni, średnio duży, duży i bardzo duży. Czy jest to skala staninowa? Dlaczego użyliście 7, a nie np. 9 albo 5 przedziałów? Z czego to wynika?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *